Sunday, 27 November 2011
शहर पसी बोक्नलाई डोको किन बिर्सेउ सानु
मनको बह पोख्नलाई सङी किन बिर्सेंउ सानु|
आज यहाँ भोली त्यहा पर्म तिर्न हिंड्ने गर्थेउ
हिलो खेल्दै रोप्नलाई असार किन बिर्सेंउ सानु|
गाउ घरमा प्रेम बाड्दै आत्मियता साट्ने गर्थेउ
. बाउ आमा ढोग्नलाई संस्कार किन बिर्सेंउ सानु|
हासो मेरो पहिचान हो लज्जा मेरो शान भन्थेउ
तिम्ले आज ढाक्नलाई इज्जत किन बिर्सेंउ सानु|
शहर पसी बोक्नलाई डोको किन बिर्सेउ सानु
मनको बह पोख्नलाई सङी किन बिर्सेंउ सानु|

No comments:

Post a Comment