Sunday, 27 November 2011

नसिकाउ भो साचो कुरा कहनु मैले जानेको छु
गलत नभई सहि ठाउमा रहनु मैले जानेको छु |
हर थोकमा भए जस्तै सहनुको नि सीमा हुन्छ
त्यहि सीमासम्म मात्र सहनु मैले जानेको छु |
सरिताको लक्ष्यसामु चट्टान बन्न खोज्छौभने
.दिशा मोडी सहि दिशा बहनु मैले जानेको छु |
नासिकाउ भो साचो कुरा कहनु मैले जानेको छु
गलत नभई सहि ठाउमा रहनु मैले जानेको छु ||

No comments:

Post a Comment