Tuesday, 17 January 2012

बच्चालाई के भन्छन? (बाल-कविता)

मानिसको छोरा छोरी
गाईको बाछी बहर ।
कुकुर अनि बिरालोको
बच्चा छाउरा छाउरी ।
मानिसलाई झै गैडाको चाँही
भन्छन केटा केटी ।
कुखुराको चल्ला जन्मन्छ
अन्डाबाट फुटी ।
बाघको बच्चा डमरू हो
हात्तीको चाँही छावा ।
सबै कुरा साचो नै हो
नठान्नु है हावा ।

No comments:

Post a Comment