Friday, 13 January 2012

जुत्ता बिना टाइ र शुट्मा के हिंड्नु ठाँटिएर
ब्यबस्था नै त्यस्तै छ यँहा के गर्नु राँकिएर ।
ट्राफिकनियम कडा छ रे जरिमाना तिराँउछन
आँफु हिड्छन हेल्मेट बिना बाइकमा हाँकिएर ।
धनीको दोष त माफि हुन्छ सम्झौता गरेपछी
. निर्दोषिलाई नै दोषी मान्छन घुसद्वारा ढाँटिएर ।
जुत्ता बिना टाइ र शुट्मा के हिंड्नु ठाँटिएर
ब्यबस्था नै त्यस्तै छ यँहा के गर्नु राँकिएर ।

No comments:

Post a Comment