Thursday, 28 June 2012

आशु सबै रित्तिसक्यो रुदा रुदा मेरो
हात पनि फुटिसक्यो भाडा धुदा मेरो

आमाबाबा छाडि गए इश्वरको घरमा

पढ्न पाइन आफन्त कोही नहुँदा मेरो

मायाममता स्पर्शको त्रिश्ना छ मनमा
मन नि रम्थ्यो होला आमाले छुदा मेरो

संघ संघठन आइदेउ न उद्धार् गर्न मेरो
सार्थक होला संघको काम हित हुँदा मेरो

आशु सबै रित्तिसक्यो रुदा रुदा मेरो
हात पनि फुटिसक्यो भाडा धुदा मेरो

No comments:

Post a Comment